Projecte de nova construcció del SES i ampliació del CEIP

Ubicació

Carrer del Sol de l’Engirol. Cadaqués

Tipologia

Equipaments

Any

2010

Autors

Gabriel Mora Gramunt, arquitecte
Carmen Sanvisens Montón, arquitecta

Promotor

GISA – Departament d'Educació de la Generalitat

Construcció

EXCOVER

Col·laboradors

Miquel Àngel Sala, estructures
Josep Boltaina, instal·lacions
Carles Oliver, aparellador
Toni Bramont, aparellador
Esteve Sitjà, pressupost, control de
qualitat, estudi de seguretat i salut
3AT , Mediambiental
Judith Terés, arquitecta
Rut Martínez, arquitecta
Francesc Fernández, arquitecte
Jordi Hernández, arquitecte
Anna Canal, arquitecta
Anna Tantull, arquitecta
Xavier Andrés, arquitecte

Fotògraf

Lluís Casals

A la riba esquerra a l’altre costat de la Vila Vella, s’hi troba l’Escola Caritat Serinyena, d’estil clàssic d’influència francesa i construïda el 1924. Posteriorment cap als anys 80 es va construir una reeixida ampliació, una franja allargada que per sostre tenia la pista esportiva.

L’última operació consisteix en una segona ampliació de l’escola de primària i la creació d’una secció d’Institut de secundària amb els seus corresponents espais comuns: menjador, sala polivalent, vestidors, administració, etc.

Aquest conjunt escolar representa un augment de superfície de 3.500 m2, un fort impacte per la imatge fragmentada de petit gra que caracteritza la morfologia constructiva de la vila.

La nova ampliació consisteix en unes edificacions lineals i esglaonades en tres nivells realitzades amb murs de pedra que evoquen les “tancades” o “travesseres” agrícoles característiques del paisatge de Cadaqués, per adaptar-se a la topografia tot buscant el mimetisme amb el terreny. L’edifici resultant té una longitud de 150 metres i el conformen exclusivament els espais d’aules. Aquestes s’agrupen de dues en dues formant a la vegada una estructura fragmentada que ressalta l’abstracció geomètrica i evita la monotonia sobre els tres nivells. En contacte amb el terreny rocós se situen les pistes esportives, separades per les edificacions que contenen els serveis comuns. L’estructura de sustentació és de formigó amb lloses i pilars deixats vistos. Els panys de paret són de pedra seca i els grans finestrals estan protegits de la radiació solar per lames de formigó prefabricat.