Quatre làmpades de Saló

Ubicació

Plaça major. Olot

Tipologia

Espais exteriors

Any

2017

Autors

unparelld'arquitectes

Promotor

Ajuntament d'Olot

Construcció

Industrias de Iluminación Roura, SA

Col·laboradors

Alba Colomer i Thommy Parra (estudiants d'arquitectura), Jordi Moret i Xevi Rodeja (arquitectes) Miquel Capdevila (càlcul estructural) i SESP serveis d'enginyeria (projecte elèctric)

Fotògraf

Pep Sau

La instal·lació de quatre suports a la plaça Major d’Olot resol dues mancances d’aquest espai. D’una banda, permet disposar d’un cablejat aeri ocasional per a la suspensió de guarniments sense afectar les façanes i en millors condicions de seguretat. De l’altra, millora la qualitat de la il·luminació i augmenta el confort ambiental.
 
Cada columna és una estructura de tubs tramada d’onze metres d’alçada, que garanteix la rigidesa necessària perquè esdevingui el suport estructural del cablejat aeri. La divisió en tubs de dimensions menors dóna una aparença més lleugera al fanal, perquè s’hi veu a través.
 
De dia, el fanal té una presència discreta a l’entorn urbà, presidit per les façanes. De nit, en canvi, l’entramat pren llum. El flux que projecten les lluminàries és captat per les barres de l’estructura i s'amplifica la sensació de lluminositat. Així, la llum es fa visible i dibuixa vagament un fanal clàssic que atorga a la plaça un caràcter festiu amb ressonàncies de gran saló urbà.