Reflections

Ubicació

Girona

Tipologia

Espais efímers

Autors

Clàudia Colmar
Manuel J. Feo

Promotor

Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Híbrids 07

Construcció

Palahí Impermeabilizaciones
Sureda Fust

Fotògraf

Clàudia Colmar
Manuel J. Feo

La intervenció als espais d’ingrés a la torre del convent de la Mercè, a Girona, i a l’interior de la pròpia torre intenta fer visibles alguns components “vitals” de l’escenari urbà.

Es proposa una mirada especialitzada cap a la ciutat, on el pas del temps “alterat” i el moviment de vianants, vehicles, núvols, ombres i llums permeten observar Girona com un organisme viu sotmès a mutacions constants, lentes però perceptibles.

La intervenció es desenvolupa en tres espais:

A l’avantsala de la torre, una làmina d’aigua de perímetre irregular reflecteix dotze projeccions successives sobre la paret de pedra del fons; projeccions en càmera ràpida que es dupliquen en el seu reflex sobre l’aigua, intensificant la percepció del temps comprimit.

Al segon espai, la pròpia torre, la finestra existent es reflecteix en una altra làmina d’aigua, aquesta vegada, nítida i regular, rebent la projecció ralentida de la vista que ofereix la pròpia finestra. Aquesta superposició es va fent visible a la caiguda de la tarda, mesurant amb precisió el pas del dia a la nit.

Al tercer espai, la plaça d’accés al centre cultural, la mateixa finestra ofereix, de nit, el revers de la projecció, tornant l’acció interior a la ciutat.

Temps alterat, moviment i mutació com expressió de l’organisme urbà.