Reforma integral de la Masia de “Can Miró”

Ubicació

Castell-Platja d'Aro

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2018

Autors

Joan Arnau
Carme Muñoz

Promotor

Castolis SL

Construcció

Copayba 2000 SL

Col·laboradors

Alba Vila, estudiant d’arquitectura / Isabel Granell, Júlia Esteve i Laura Rodrigo, arquitectes / CODI Estudi, estructura / Sergi Serra,
arquitecte tècnic / Sergi Massagué, estudi de seguretat i salut / SJ12 Enginyers / Albert Colomer, instal·lacions / Copayba 2000 SL

Fotògraf

Adrià Goula

El projecte consisteix en la reconstrucció i l'ampliació d’una masia en ruïnes.
Per a l’ampliació, definim un volum allargat amb coberta a una aigua col·locat en un dels costats de la masia, tot buscant una presència discreta. S’identifica mitjançant el contrast d’alçàries i una diferenciació de materials. El nou volum es revesteix de fusta de castanyer i la masia es deixa de pedra vista.
L’accés se situa en la unió entre la masia i l’ampliació a través d’un volum més baix i vidriat, com si d’un espai intersticial es tractés.
Les obertures de la masia es resolen mitjançant uns marcs de formigó prefabricat i un caixó, que integra la vidriera, la tela mosquitera i el porticó i possibilita que tots els elements s’amaguin en el gruix del mur, fent que desapareguin.
Es busca que la solució conservi les essències, els aspectes compositius i matèrics, però evitant el mimetisme explícit i incorporant-hi variacions pròpies d’una solució contemporània, per tal d'aconseguir que el conjunt quedi ben integrat en el paisatge.