Rehabilitació d'una casa de poble

Ubicació

Carrer de Sant Joan, 7. Matajudaica. Corçà

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2013

Autors

tallerdarquitectura_Bernat Llauradó Auquer
Bernat Llauradó Auquer, arquitecte tècnic

Promotor

Núria Ballart Capdevila

Construcció

Josep Vilà S.L.

Col·laboradors

Àfrica Sabé Dausà, disseny en la fase de projecte
Albert Jané Planelles, disseny en la fase de projecte

Fotògraf

Bernat Llauradó Auquer

Aquest projecte es desenvolupa en una casa de poble típica de casc antic i l'actuació comprèn la rehabilitació i la reordenació dels espais interiors, així com el tractament de la façana.

Es basa en dues idees principals: la introducció d'espais exteriors en cadascuna de les seves plantes per tal de suplir la manca de jardí privat i el tractament de la llum mitjançant la reordenació del programa, passant la zona de dia a la planta segona i la zona de nit a la planta primera. La planta baixa es deixa per als accessos, el taller i els espais polivalents.

L'execució material de l'actuació s'efectua adaptant les estances a les divisions originàries i dotant-les dels condicionaments bàsics.

S’ha mantingut la coherència entre la simplicitat dels espais i l'austeritat dels acabats. Així doncs, la majoria d'elements constructius queden a la vista, amb solucions de baix cost i les modificacions mínimes i imprescindibles per al bon funcionament de l'habitatge.