Rehabilitació de La Marfà

Ubicació

c. de Baix, 2. Girona

Tipologia

Equipaments

Any

2011

Autors

Pere Joan Ravetllat, arquitecte
Carme Ribas, arquitecta
Olga Schmid , arquitecta

Promotor

Ajuntament de Girona

Construcció

Arcadi Pla, S.A.

Col·laboradors

Static Ingeniería, S.A. (estructura) / JG ingenieros (instal•lacions) / Toledo-Villarreal, AT (arquitectura tècnica)

Fotògraf

Adrià Goula

El fort caràcter de la nau principal de la fàbrica de Can Marfà i la seva relació amb l'entorn immediat, tant pels edificis existents com per l'entorn natural, han estat determinants a l'hora de definir el nivell d'intervenció del conjunt. S'ha optat per la supressió de totes aquelles construccions auxiliars no originals per tal de destacar el volum principal i accentuar la seva geometria, alhora que es planteja una nova ampliació en planta baixa que permet, a banda de complir el programa, ordenar l'espai exterior i establir un diàleg amb el Centre Cívic de Can Ninetes, situat davant mateix, així com també amb l'edificació existent a ponent, destinada al taller museu. La distribució bàsica del programa situa el centre cívic i la biblioteca a la nau principal i el bar al nou annex, que es relaciona amb la nau de la fàbrica a través d’un recinte a l’aire lliure. En planta baixa i, per tant, amb un accés fàcil, es disposen la sala multifuncional i part de la biblioteca.