Rehabilitació i conversió d'habitatge en Bed&Breakfast Can Bo de Pau

Ubicació

Plaça Juli Garreta,1. Salt

Tipologia

Arquitectura

Any

2014

Autors

Montse Nogués Teixidor, arquitecta
Manel Bosch Aragó, arquitecte

Promotor

Joan Bagaria i Isabel del Moral

Construcció

Contruccions Nicolás SL, Instal•lacions Serra, Comertec, Fusteria Guixeras, Aluminis Plafi SA, Gispert Pintors, Ascensors Serra

Col·laboradors

Joel Padrosa (arquitecte), Lluís Guanter i Antoni Blázquez (estructura), Solventa 6 SLP (enginyers) i Sergi Masseguer (arquitecte tècnic)

Fotògraf

David Pérez

Un antic edifici d’habitatges al barri vell de Salt es reconverteix en un bed & breakfast de nou habitacions.

La intervenció consisteix a col·locar un pati de llum i ventilació al fons, centrat a la planta, al voltant del qual giren les estances principals i les habitacions. Aquest pati central es constitueix com la façana principal de l’edifici, que es resol a partir d’una façana ventilada de fusta de cedre tractada per tal de tenir un tancament del gruix mínim possible.

Per contra, es conserven els sistemes constructius bàsics de l’edificació antiga, com ara les voltes ceràmiques situades a la planta baixa i els murs perimetrals de còdols de riu, que participen de l’expressió arquitectònica interior allà on és possible. La coberta es resol amb un únic pendent de teula àrab i la façana de carrer segueix la composició vertical del barri vell.