Rehabilitació integral i interiorisme del restaurant Antaviana

Ubicació

Carrer Llers, 5. Figueres

Tipologia

Arquitectura

Any

2013

Autors

Rosa Cullell, arquitecte
Jaume Illan, arquitecte

Promotor

Restaurant Antaviana S.C.

Construcció

Obres Vilafant C.B.

Col·laboradors

Max Madera (estructura de fusta)

Fotògraf

Lluís Vila Conte i Jaume Illan Díez

L' obra consisteix en una rehabilitació integral d'una casa de planta baixa i pis per a convertir-la en l' ampliació d'un restaurant ja existent.

Per a dur-la a terme, es va decidir mantenir només les mitgeres i la façana existents i es va buidar tota la resta. El nou forjat i la coberta es van realitzar íntegrament amb fusta. Es va estudiar una estructura que, en ambdós nivells, permetés cobrir tota la llum sense cap pilar i minimitzés, per una banda, l’empenta que es produiria sobre els murs existents i, per l’altra, el pes que se’ls carregaria.

Es volien conservar les obertures existents, però els nivells originals no coincidien amb els projectats, per la qual cosa es va decidir separar tot el sostre de la planta baixa de la façana mitjançant un tall que genera un doble espai i permet comunicar visualment les dues zones. Aquí és on s'ubica l'escala, construïda amb xapa metàl·licaplegada i oxidada.

Una arquitectura sostenible, respectuosa amb els elements preexistents i amb el medi ambient. Una distribució funcional treballada amb un interiorisme que busca un ambient càlid i acollidor.