Rehabilitació Mas El Cassés

Ubicació

Carretera de Riudaura, 7. Olot

Tipologia

Equipaments

Any

2010

Autors

Francesc Hereu Pascual, arquitecte
Joaquim Español Llorens, arquitecte

Promotor

Fundació Fèlix Llobet Nicolau

Construcció

Arcadi Pla SA

Col·laboradors

Isolda Gilabert, arquitecta
Rafel Borrisser, arquitecte
Javier Montenegro, arquitecte
Joan i Miquel Llorens, estructures
Marta Badenas, Proisotec-instal·lacions
Marcos Muñoz, cap d’obra

Fotògraf

Francesc Hereu
Susana Balañà
Rafel Borrisser

El mas Cassés és una construcció que es va iniciar al segle XVI i que va ser ampliada durant el segle XVII , situada al Pla de Dalt d’Olot. Té planta quadrada i coberta a quatre aigües.

La proposta de restauració ve condicionada per un programa funcional que destina la planta baixa a Centre Cívic del barri, i la resta de plantes a la llar-residència per a servei assistencial. Els accessos són independents. La complexitat del programa funcional i la vocació tipològica de l’edifici, han condicionat la idea bàsica del projecte, consistent en la divisió clara de la intervenció en dues parts: 1) La planta soterrani i planta baixa, on es conserven les construccions de parets de càrrega, contraforts i voltes de diferents tipus, d’aspecte massís i materials petris, lligada molt estretament al terreny; i 2) Les plantes primera i segona, on es proposa una important remodelació estructural basada en la substitució de les parets de càrrega interiors per dos pòrtics suportats per pilars metàl·lics que permeten facilitar la distribució de les noves dependències.

Pel que fa a l’exterior, es pretén recuperar la volumetria inicial destacant la rotunditat del cos principal, molt opac, en contrast amb les obertures de la planta segona, i restituir alguns elements característics d’interès. Superfície construïda: 1034,70 m2.