Restauració i adequació del Fòrum romà del conjunt monumental d'Empúries

Ubicació

Museu d’Arqueologia de Catalunya. Empúries. L'Escala

Tipologia

Espais exteriors

Any

2010

Autors

Lola Domènech Oliva, arquitecta

Promotor

Generalitat de Catalunya - Direcció General del Patrimoni

Construcció

Construccions Narcís Matas

Col·laboradors

Josep Lluís Reventós, arquitecte tècnic
Pere Castanyer i equip d’arqueòlegs del MAC, supervisió arqueològica
Julián Ríos, enginyer tècnic

Fotògraf

Adrià Goula

El projecte planteja la restauració i adequació del fòrum romà amb l’objectiu que el visitant pugui reconèixer els principals edificis públics que conformaven el centre polític, religiós i econòmic de la ciutat romana (s. I-III aC).

L’actuació ha consistit en quatre aspectes claus:

  1. Enderrocar totes aquelles reproduccions errònies executades en anteriors intervencions arqueològiques.
  2. Adequar el recorregut dels visitants dins l’entorn de les runes. Els nous accessos de vianants es col·loquen estratègicament sobre els antics eixos cardo i decumanus.
  3. Suggerir de forma subtil com eren els diferents espais arquitectònics que configuraven el fòrum. Es tracta de mostrar i potenciar els elements emblemàtics que configuraven l’arquitectura romana amb un tractament diferenciat dels paviments de cadascun d’aquests àmbits: albero al criptopòrtic, sauló mitjà a l’ambulacre, sauló fi compactat a la plaça, matxaca blanca a la basílica, paviment de lloses de pedra al pòrtic, formigó polit a la cúria, microciment al temple i terra vegetal al jardí.
  4. Finalment, consolidar, restaurar i reconstruir alguns dels elements arqueològics més significatius i rellevants segons el criteri fixat per l’equip d’arqueòlegs del MAC.

El visitant podrà ara entendre de forma clara la relació entre els diferents espais que conformaven el fòrum: la plaça, l’ambulacre, les tabernae, la basílica, la cúria, el temple, el jardí i el criptopòrtic.

La intervenció ha volgut, per una banda, recuperar els nivells originals d’assentament dels diferents espais arquitectònics i, per l’altra, potenciar amb claredat la idea de l’ordre cartesià definit bàsicament pels dos eixos principals: el cardo maximus (N-S) i el decumanus maximus (E-O).

El projecte pretén, bàsicament, recrear l’atmosfera de l’ordre que impera a la ciutat romana.