Ses Herbes i es Portitxó. Pavimentació i serveis a Cadaqués

Ubicació

Plaça de Ses Herves,i riba Nemesi Llorens. Cadaqués

Tipologia

Espais exteriors

Any

2011

Autors

Joan Falgueras Font, arquitectes

Promotor

Ajuntament de Cadaqués, en el marc del programa de l'u per cent cultural de la Generalitat / Incasol

Construcció

Obres Indika

Col·laboradors

Lídia Parada (estudiant d'arquitectura), en el concurs, l'avantprojecte i el projecte bàsic / Josep Alegrí (arquitecte tècnic) i Sabine Felbeck (estudiant d'arquitectura), en el projecte executiu / Ramon Garriga i Míriam Segalés (arquitectes tècnics), en la direcció de l'execució / Àlex Morilla (serveis tècnics de l'Incasol) i Maria de Genover (Ajuntament de Cadaqués), en la supervisió de l'obra

Fotògraf

Joan Falgueras

Ses Herbes, triangle fregadís de la riera, camí de Port-Lligat i carretera. Portitxó, porxos del Trull i casa Serinyana. Calçades del sorral intocat del Passeig. Prèviament, esplanades d’asfalt amb prioritat per als vehicles, voreres insuficients i xarxes obsoletes. Ordenació sotmesa a la condició de mantenir la circulació de vehicles en doble sentit i accés rodat a la riera. Criteris: Preferència per als vianants i domini de cruïlles eixamplades, mentre els vehicles es canalitzen per faixa constant. Bordó als perímetres, on es recolzen guals, balises, mobiliari, etc. i eix viari continu amb peça d’acer que forma l'embornal. Concentrar en pocs elements de geometria precisa la gestió dels fluxos i, alhora, l'enllumenat i les aigües. Construcció: calçades amb llambordins de basalt amb una amplada de 5/7 cm i llargs lliures. Perímetres de contrast amb granit clar. Esplanades de pissarres grans, de 30/40 cm i llargs lliures. Creuaments de prioritat de vianants amb pissarres petites de 15/20 cm i de 30/40 cm maclades. Soterraments puntuals de telefonia i baixa tensió, renovació d'enllumenat i residuals i conducció de plujanes, prèviament inexistents.