Una altra casa del barri

Ubicació

Olot

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2018

Autors

Arnau Vergés Tejero

Promotor

Jordi Esparch i Nuri Aguilar

Construcció

Cros Enconfrats SL

Fotògraf

Marc Torra

Ens demanen fer créixer la casa, viure intensament el jardí i disposar del paisatge abastable; res que no hagin fet quasi tots els veïns d’aquest barri de cases barates dels anys cinquanta d’Olot. Però, en aquestes reformes populars, l’autoconstrucció i la senzillesa de recursos tradicionalment han pogut més que no pas l’ordre, la previsió o la mà d’un arquitecte. Encarem el projecte respectant els valors de la casualitat i la seva diversitat de materials i de solucions, però també essent fidels a la racionalitat; llegim el lloc i proposem dues ampliacions i una reforma.
La reforma de la casa existent es basa en la connexió dels espais, l’optimització de les circulacions i, sobretot, la recuperació de l’estructura original: un interessant sistema de voltes de quatre punts recolzades sobre els envans de distribució, sempre portants.
Pel que fa als creixements, l’ampliació a nord permet disposar d’un nou volum polivalent, que actua habitualment com a garatge a la planta baixa i gimnàs a la part superior. A l’est, estenem un braç d’edificació com a cuina/porxo, que fa girar la casa al voltant del jardí. I és que entenem aquest element exterior com la sala gran de la casa i concebem els nous creixements com una estratègia per a situar‐hi el nou centre de gravetat.
Aquesta suma de coses petites cerca per als nostres clients allò que no es pot pagar amb diners; res que no hagin buscat quasi tots els veïns d’aquest barri de cases barates dels anys cinquanta d’Olot. Nosaltres fem una altra casa del barri.