anterior
següent

CEIP Ma Àngels Anglada

Ubicació

C/ Nou. Figueres

Tipologia

Equipaments

Any

2002

Autors

Esteve Antoni Vilanova Brugués
Josep Vilanova Brugués

Promotor

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

L'organització d'aquest equipament docent s'estructura a partir d'una sèrie de condicionants, uns propis del programa d'un CEIP d'una línia i uns altres, de l'emplaçament concret que ens ocupa. Entenem el centre projectat com el conjunt que dona solució a tots aquests factors i que permet crear un centre flexible, extensiu, que alhora es pot entendre com una actuació unitària. La façana del carrer Nou no segueix l'alineació de la tanca i límit actual del solar, cosa que permet una major zona pública d'accés principal a l'edifici. L'esforç realitzat en el projecte, consistent a minimitzar el repertori de solucions constructives, ha permès garantir un resultat edificador homogeni, sense complexitats, que dona confiança al procés constructiu. Creiem que aquestes característiques de l'obra es poden exemplificar en:

- L'estructura de pilars i jàsseres de formigó de geometria que es repeteix a tota l'escola i els sostres de prellosa de formigó.

- La confecció del sòcol d'obra vista vermella a la planta baixa.

- El premarc de platina metàl·lica galvanitzada a les obertures de façana.

- La coberta invertida.