anterior
següent

Àrea de lleure del Camp de Tir

Ubicació

Ctra. de Feitús, s/n. Llanars

Tipologia

Espais exteriors

Any

2010

Autors

Raquel Serrat Rodeja, arquitecta

Promotor

Ajuntament de Llanars

Construcció

Construccions Balandrau SC

Fotògraf

Marc Torra Ferrer

La marquesina existent presideix l’espai del camp de tir. Dos pòrtics formats per sis pilars cadascun units per una jàssera longitudinal. Un camp verd, pla, delimitat a l’oest per la carretera, a una cota més baixa, i a l’est, per la muntanya. Darrere la marquesina, una taula de pícnic de fusta que s’ha optat per mantenir.

És un element de ferro i formigó que surt de terra entre els arbres, com un cuc, i que es va convertint en una taula que s’ondula entre els pilars de la marquesina. Una taula que es va fraccionant per deixar pas entre els seus caps o per la presència d’un pilar. A costat i costat de la taula es disposen els bancs, de diferents longituds, també adaptats a l’estructura de la marquesina.

La marquesina es cobreix amb una coberta de plexiglàs lleugera i translúcida, que protegeix la zona de la pluja sense enfosquir-la, sostinguda per uns perfils metàl·lics situats transversalment, que volen cap a la zona oberta per tal de protegir un espai més gran, i uns de tubulars perpendiculars a aquests.

Allò que ja existia i allò que s’ha fet de nou conviuen en l’espai i es complementen.