anterior
següent

14.05-VCE>3 Patios House

Ubicació

PGA Catalunya Golf. Caldes de Malavella

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2018

Autors

Lagula Arquitectes SLP

Promotor

Zenit Houses / Mbd Real Estate Group SL

Construcció

Construccions Busquets Vilobí SLU

Col·laboradors

Inés Alomar, arquitecta / Gemma Arco, arquitecta / Fernando Cabanillas, arquitecte / Mària Canel, arquitecta / Antoni Cladera,
arquitecta / Patrizia Etxebarria, estudiant d’arquitectura / Xavier Font, arquitecte / Maria Rosario Herrero, arquitecta / Antonio García,
arquitecte / Isabel Lozano, arquitecta tècnica / Clara Ranera, estudiant d’arquitectura / Kristian Garrido (Construccions Busquets
Vilobí SLU), cap d’obra / Arnau Blancafort Font, aparellador / Oriol Ruiz (ORDEIC), enginyer

Fotògraf

Adrià Goula

Els edificis àulics i els antics espais industrials, com les drassanes, comparteixen, com a mínim, tres condicions. La primera és que l’espai és continu i passa d’habitació a habitació. En segon lloc, les obertures estructurals són equivalents, regulars en la mesura que es pugui i adaptables. Finalment, el volum de la sèrie d’espais no es refereix únicament a la mida de l’habitació, sinó a la interpretació completa de l’edifici. Tal com és de domini públic, una àmplia sèrie de diferències separen aquestes dues tipologies.
 
El projecte hereta ambiguament les tres condicions prèvies. La seva estructura s’organitza d’una manera clara en quatre obertures contínues i de dimensió allargada. El nombre imparell de línies estructurals flirteja amb el paradigma clàssic simètric de tres obertures i quatre línies de columnes del palau venecià. D’alguna manera, ocupa un espai entre el ritme estructural clàssic i les estructures seriades dels tallers.
 
Dins l’ordre aparentment isòtrop, s’organitza entorn de tres patis. Els subespais resultants són ocupats per les activitats quotidianes: cuinar, menjar i estar. La quarta obertura s’habilita per a les habitacions.
 
La casa es materialitza sota una estructura que recorda la de la Fundació Miró. Els espais es tanquen i s’emblanquinen. Materials tradicionals es combinen amb superfícies vidriades entorn dels patis.
 
D’alguna manera, es construeix una drassana àulica. Una cosa tan estranya com una taronja mecànica, eppur si muove...