anterior
següent

Casa unifamiliar

Ubicació

L'Armentera

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Autors

Ivan Llach
Raquel Colacios

Promotor

Angela Juny

Construcció

Construccions J. Mas Martí

Col·laboradors

Josep Ma Llach
Josep Llach
COTCA

Fotògraf

Ivan Llach

La parcel·la està ubicada al límit sud del poble, llinda a est i oest amb parcel·les veïnes, al nord amb el carrer i al sud, amb camps de conreu.

Dins la parcel·la, la vivenda se situa a 7 m. del mur del carrer, generant un pati d'accés i deixant a la zona sud un gran jardí relacionat amb el paisatge.

Una de les prioritats era organitzar tot el programa en planta baixa. La seva geometria és rectangular i s'organitza en tres bandes longitudinals molt clares, els serveis a la part nord, la zona de pas longitudinal que comunica totes les estances i la zona d'estar i dormir a la part sud.

Aquesta geometria es trenca transversalment per un eix que és un dels seus elements principals. És una franja que travessa la vivenda i va des de l'accés del carrer fins la zona del jardí. Aquest eix està format per l'escala que puja des del carrer fins la casa, la zona de rebedor i la piscina, que entra dins la vivenda i crea un pati de llum i aigua.

Els tancaments de la vivenda a les façanes nord i sud estan formats per dues capes, la interior, un tancament de vidre que proporciona vistes tant del poble com del paisatge, i l'exterior, una xapa d'acer Corten perforada al nord, i una xapa d'alumini tallada al sud. Aquesta doble pell ens permet controlar l'entrada de llum i aire a l'interior.