anterior
següent

Casa Voltes: una casa de Cadaqués

Ubicació

c. Ses Voltes, 5. Cadaqués

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2011

Autors

Stephen Bates, arquitecte
Fernando Villavechia, arquitecte
Mireia Comajuncosa, arquitecta
Eileen Liebman, arquitecte

Promotor

Stephen Bates, Jane Chipchase i Caroline Marston

Construcció

Fernando Granados (obra) / Joaquim Vilà (fusteria) / Pedro López (instal·lacions)

Col·laboradors

Tècnics G3 - Javier Chaves (arquitecte tècnic) / Static - Gerardo Rodríguez (enginyer de Camins, Canals i Ports)

Fotògraf

Lorenzo Kárász i Daniel Ansidei

La casa es col·loca sobre un antic celler salvant una volta exemplar, l'únic element rescatat d’una runa, en un solar reculat i enclaustrat per veïns. La reculada dóna lloc a dues geometries amb l’entrada a la seva unió. La façana és de maçoneria amb finestres emmarcades amb recrescut de morter i dóna a la composició lliure un caràcter més fi. Tot està pintat d’un blanc homogeni i distintiu per tal de crear una renovada identitat per al casc antic. Dues sales-hall són el cor de la casa. El vestíbul d’entrada, generós espai d’arribada, mira cap a l’espai de doble altura del soterrani, il·luminat zenitalment. La sala principal és un espai de cinc costats on la tensió geomètrica es nota en la diagonal del cel ras i els plans inclinats de la llar de foc. Els materials interiors són escollits amb rigor: mosaic hidràulic, marbre blanc, parets de pedra o enguixades. És pretén participar de les idees del regionalisme crític explorat per Coderch, Correa-Milà i Harnden-Bombelli.