anterior
següent

Pedra

Ubicació

Carrer Roca Alba, 427. Santa Cristina d'Aro

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2018

Autors

Victòria Barber Willems
Frans Masana Castanys
Jos Rentería Lucio

Promotor

Tiptie SL

Construcció

Construcció i Restauració Viñas SL

Col·laboradors

Lluís Sitjà Coll, arquitecte tècnic

Fotògraf

José Hevia

Situat al massís d'Ardenya-Cadiretes, en un entorn de bosc de pins i alzines, l'habitatge es planteja com una pedra que es fon amb el terreny existent.
 
El programa s'organitza en tres plantes, que diferencien les zones de dia i les de nit i donen lloc a una secció esglaonada, que s'acomoda sobre el terreny natural aprofitant al màxim, tant en planta com en secció, el volum edificable.
 
Així sorgeix un volum esculpit que es va obrint a través de les diferents estances interiors per abocar-se al paisatge boscós de la vall de Santa Cristina d'Aro.
 
El gres s'escull com a material principal d'acabat i recobreix les superfícies interiors i exteriors de l'habitatge per recordar el color de la pedra del lloc i expressar la voluntat original de crear un cos gairebé modelat in situ. D’aquesta manera, la ceràmica de la zona com a mosaic fa l'ullet a la tradició constructiva local.