anterior
següent

Restauració i ampliació habitatge unifamiliar veïnat Poca Farina

Ubicació

Sant Privat d'en Bas. La Vall d'en Bas

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Autors

Josep Lluís Canosa
Víctor Canosa

Promotor

Mercè Blajot

Construcció

Construccions Pijoan-Martin SL

Fotògraf

Jordi Canosa

Es tractava de rehabilitar la casa existent i ampliar-la, amb l’objectiu i el compromís de no alterar la topografia del lloc.

L’ampliació es faria buidant l’era situada davant de la casa i, posteriorment, refent-la.

L’espai interior resultant coincideix amb el nivell inferior de l’habitatge existent, que rep llum pel forat practicat al mur de suport de l’era i per uns lluernaris situats al pla superior, el pla de l’era refeta.

Resulta doncs, un espai únic que, mitjançant unes cortines de lames de fusta, permet disposar de dos ambients. Es manté una gran roca existent al bell mig, que fa de separador de la cuina i el bany.