Activitats

L´Arxiu Històric del CoAC, paral·lelament a la conservació i descripció de la documentació, té com a objectiu la difusió dels seus fons. Aquesta es porta a terme mitjantçant conferències, exposicions temporals i publicacions.   

Organització Any Masó .

Organització

Gener 2005 al Novembre 2007

Ciutat de Girona


Masó Valentí, Rafael  →   biografies  


Any Masó Coordinació de la Comissió Any Masó formada pels representants de la Generalitat de Catalunya, Diputació, Ajuntament, Universitat, Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Col·legi d'Arquitectes. Des de l'Arxiu s'han dut a terme les tasques de Secretariat Tècnic de la Comissió, a més de la coordinació, programació i manteniment de la pàgina web de l'Any Masó durant els mesos previs a la inauguració i tot el temps de celebració dels diferents actes.