Cerca Biografies

 

Giralt Casadesús, Ricard

15/12/1884 - 1970

Arquitecte

 

Ricard Giralt Casadesús, nascut a Barcelona el 18 de desembre de 1884, obté el títol d'arquitecte a l'Escola de Barcelona el 1911 i, el 1913, el grau de doctor arquitecte. Els seus companys de promoció foren Adolf Florensa, Josep M. Miró i Ramon Puig Gairalt. Membre de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya i de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. També fou el segon arquitecte espanyol admés a la Freie Deutche Akademie de Stadtebauer. Especialista en temes d'urbanisme. Participà activament en els Congressos d'Arquitectes de Llengua Catalana (1932-33) i en el Primer Congrés Municipalista Català. Féu uns estudis sobre la problemàtica de l'habitatge econòmic (1932-49). Projectà unes escoles a Figueres (1920) i a Girona (1927), que, bé que no foren fetes, eren concebudes encara dins l'estètica modernista. Projectà també escoles a Sant Hilari Sacalm i els Laboratoris del Nord d'Espanya, al Masnou. Els anys trenta adoptà el racionalisme a l'escola Prat de la Riba, també a Girona. Fou degà del COAC, arquitecte municipal de Girona i Figueres i professor de l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local de la Generalitat. Ben aviat començà a col.laborar en publicacions on difon les seves idees sobre l'arquitectura, l'urbanisme i, per extensió, la societat. El 21 d'octubre de 1915 guanyà la plaça d'arquitecte municipal de l'Ajuntament de Figueres, i el 1922 el mateix càrrec a Girona.El 1931 fou degà del Col·legi d'Arquitectes. Els anys 1939-1941 fou expedientat i depurat com a arquitecte municipal de Figueres i Girona, càrrecs que abandonarà el 1940 i 1941, respectivament. Des d'aquell moment seguirà exercint com a arquitecte independent, preparant nombroses publicacions i col.laborant amb organismes d'arquitectura. Morí a Barcelona l'any 1970. Com a llegat deixà nombrosíssims edificis de caràcter públic i grans obres d'urbanització a Girona i Figueres.

L'Arxiu Històric de la Demarcació de Girona conserva part del fons de l'arquitecte. La documentació del despatx professional es repartí en tres blocs en funció de la triple vessant professional de l'arquitecte.
Un primer bloc, bàsicament, correspon a l'època en que fou Arquitecte Municipal de Figueres. Aquesta documentació fou donada a l'Arxiu Municipal de Figueres.
Un segon bloc correspon a l'època en que fou Arquitecte Municipal de Girona. Es va fer donació a l'Arxiu Municipal de Girona.
La tercera part la integren els projectes procedents de l'exercici lliure de la professió. Té un abast geogràfic més ampli, sobretot pel que fa a documentació auxiliar, ja que Giralt Casadesús estava al corrent dels moviments i realitzacions de l'arquitectura a nivell mundial. Aquesta documentació està dipositada al nostre Arxiu Històric de la Demarcació de Girona.
Es conserven 244 plànols d'entre 1911 (època d'estudiant) fins 1965. Recerca en Base de Dades File Maker Pro i documentació professional també indexada. Quadre de Classificació i Inventari Informàtic.

A la "Lista General de Arquitectos residentes en España" del Anuario para 1930 de la Asociación de Arquitectos de Cataluña figura amb despatx a la Rda. Sant Antoni núm. 104 de Barcelona i, com arquitecte municipal de Girona i Figueres. En aquest llistat la data d'obtenció del títol que hi figura és 21/07/1913.
Despatx professional: c. Balmes 21, 3-1. Barcelona (Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Lista de Arquitectos Colegiados 1941)
Obtenció títol: 21 de juliol de 1913 (Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Lista de Arquitectos Colegiados 1941)

 

Giralt Casadesús, Ricard

Anar a dalt de la pàgina Edificis Projectes Imatges Correspondència
Giralt Casadesús, Ricard