CercaCol·leccions

Fort de Ribot, Joaquim

 

Fons Joaquim Fort de Ribot

Dates extremes: 1970-1990

Autoria: Joaquim Fort de Ribot

Volum: 1500 imatges en negatiu blanc i Negre i diapositiva

Forma d'ingrés: Conveni per usos culturals

Data d'ingrés: 2007

 

Descripció

El fons l'integren bàsicament imatges d'elements patrimonials relacionats amb l'art romànic. l'àmbit territorial que abasta és principalment de l'Empordà, amb algunes fotografies de monuments d'altres comarques gironines (Besalú, Girona. etc.)
També són quantitativament representatives les imatges de monuments romànics de la Catalunya nord, des de Perpinyà a Tolosa del Llenguadoc.
L'interés del fons rau en que sovint capta l'estat de conservació dels monuments abans de les darreres intervencions de restauració endegades amb la democràcia. També cal valorar les imatges preses en el transcurs del treball de camp sobre el romànic i que corresponen a carrers i places de pobles que conserven un monument que en determinava la visita i que complementen la visió del país durant el darrer terç del segle XX.
Una petita part del fons correspon a viatges fets per diversos indrets de la península ibèrica com ara el sud i el llevant i també la zona de Navarra i també s'hi han trobat imatges d'un viatge del fotògraf a Mèxic.

Història de la custòdia

La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes l'any 2007 va signar un conveni amb la família del traspassat fotògraf, que va permetre la digitalització, estudi i difusió de les imatges per a usos culturals. Una còpia digital del material ha passat a formar part del fons de l'Arxiu Històric de la demarcació mentre que els originals (negatius i diapositives) seran retornats a la família un cop finalitzin els treballs de documentació per part de la responsable de l'Arxiu.

Intervenció arxivística

S'ha procedit a digitalitzar tot el fons i s''ha identificat i descrit tot el seu contingut. Un cop finalitzada la intervenció en curs es procedirà a la publicació a la pàgina web de l'Arxiu històric per posar-la a disposició dels investigadors.