CercaCol·leccions

Oliveras Gensana, Camil

 

Fons Camil Oliveras i Josep Bori

Dates extremes: 1880-1900

Autoria: Camil Oliveras Gensana. Josep Bori Gensana

Volum: 80 plànols i dibuixos

Forma d'ingrés: Conveni

Data d'ingrés: 18712/2006

 

Descripció

Es tracta d'un conjunt de dibuixos i plànols dels dos autors, els quals eren cosins entre ells.
El fons conté alguns projectes d'arquitectura i diversos projectes acadèmics desenvolupats per Josep Bori durant la carrera.
El contingut del fons pot considerar-se molt parcial en relació a la trajectòria professional d'ambdós arquitectes. Aquesta circumstància probablement es deu al fet que el seu exercici professional es va centrar en obra pública per institucions, majoritàriament la Diputació de Barcelona. En el seu arxiu històric probablement es pot reconstruir bona part de l'obra projectual dels autors,

Història de la custòdia

el fons va ingressar a la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes el 18 de desembre de 2006 com a fruit de les converses entre el seu propietari, l'arquitecte Francesc Albardaner, qui probablement el va adquirir en el seu moment, i els responsables de l'Arxiu Històric. La primera catalogació i identificació dels dibuixos fou facilitada en un llistat elaborat per Francesc Albardaner. En el moment de l'ingrés es va realitzar una petita exposició comissariada pel mateix Francesc Albardaner. La mostra, titulada Exposició Camil Oliveras i Josep Bori, arquitectes. Figueres / Barcelona Es va poder veure a Girona del 2 al 28 de febrer del 2007.

Intervenció arxivística

En tractar-se d'un fons integrat per dibuixos i projectes solts, sense documentació complementària, s'ha procedit a la seva catalogació peça a peça i la seva introducció en la base de dades de Projectes de l'Arxiu.
Els projectes acadèmics i dibuixos artístics de fet haurien hagut de ser incorporats a la base de dades de dibuixos però donada la seva poca quantitat s'ha optat per no separar-los dels projectes d'arquitectura.
Els dibuixos han estat instal·lats en carpetes de dibuix, destinades a ser guardades en calaixos plans. Cada dibuix ha estat protegit amb paper barrera per assegurar la seva conservació.