CercaCol·leccions

Masó Valentí, Rafael

 

Fons Rafael Masó

Dates extremes: 1901 - 1935

Autoria: Rafael Masó Valentí

Volum: 248 carpetes de projectes. 2085 imatges d'època, 526 dibuixos i estudis. / 900 documents en petit format impresos i correspondència rebuda.

Forma d'ingrés: Donació / Adquisició

Data d'ingrés: 1972 i post.

 

Descripció

El fons Rafael Masó va ingresar a l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes l’any 1972 de mans dels fills de l’arquitecte. Posteriorment s’han realitzat noves incorporacions de documentació, entre les quals és especialment remarcable l’entrada a l’Arxiu del fons fotogràfic de l’arquitecte l’any 2000.

Els documents del fons Rafael Masó estan datats entre 1901 i 1935. És tracta bàsicament 250 carpetes de projectes, 2085 imatges fotogràfiques d’època, la majoria en suport de placa de vidre esteroscòpic, i 554 dibuixos i estudis d'elements del patrimoni gironí i apunts del natural , especialment de les comarques de Girona.

El fons es completa amb els 304 documents impresos (fullets, programes, retalls de diari) i la correspondència rebuda per l’arquitecte: 626 cartes.

Juntament amb els documents també va ingresar bona part de la biblioteca professional de Rafael Masó, la qual fou dipositada a la Biblioteca de la demarcació. Aquesta es troba integrada per monografies i revistes, nacionals i estrangeres de temàtica artística i arquitectònica.

Durant els darrers mesos s’ha procedit a la recatalogació de tot el fons Rafael Masó amb l’objectiu de fer-lo accessible des de Internet. Tots els documents es troben ja descrits a la corresponent Base de Dades i instal·lats convenientment en capses i carpetes per asegurar-ne la seva bona conservació.

Des de la pàgina web de l'Arxiu es pot consultar la major part dels documents que integren la donació Rafael Masó, molts dels quals es troben ja en format digital.

Història de la custòdia

La major part dels documents en paper va ingressar a l'Arxiu en concepte de donació per part de la família a principis dels anys setanta.
Pel que fa a les imatges, la seva major part ingressaren a l'Arxiu l'any 2000.

Intervenció arxivística

Tots els projectes, imatges i dibuixos i estudis es troben ja catalogats per l'Arxiu, ingressats a la corresponent Base de Dades i instal·lats convenientment en capses i carpetes per asegurar-ne la seva bona conservació.

Des de la pàgina web de l'Arxiu es pot consultar el fons de projectes i el fons d'imatges, moltes de les quals es troben ja digitalitzades.

Publicacions relacionades

TARRÚS, Joan i COMADIRA, Narcís Rafael Masó. Arquitecte noucentista. Girona. COAC. Demarcació de Girona, 1996.
CATLLAR, Bernat, Masó punts de llibre. Girona. CoAC-Demarcació de Girona. 2000
CATLLAR, Bernat. GIl, Rosa Maria. DOMÈNECH, Gemma. Masó explica Masó. Girona. CoAC-Demarcació de Girona. 2001
CATLLAR, Bernat. GIl, Rosa Maria. DOMÈNECH, Gemma. RIEGO, Bernardo. Les tres dimensions de l'arquitecte. Rafael Masó fotógraf Girona. CoAC-Demarcació de Girona. 2002
AAVV, Girona, Itineraris urbans 1. L'arquitectura de Rafael Masó a Girona. Girona, Ajuntament de Girona,1995.
LACUESTA, Raquel - CUSPINERA, Lluís, Rafael Masó i Valentí, arquitecte (1880-1935). Barcelona, Fundació "La Caixa", 2006.