CercaCol·leccions

Masramon de Ventós, Joaquim

 

Fons Joaquim M. Masramon de Ventós

Dates extremes: 1934-1977

Autoria: Joaquim M. Masramon i Josep M. Masramon

Volum: 314 projectes i 684 imatges

Forma d'ingrés: Donació Carme Ordis Vda. Masramon

Data d'ingrés: 2004

 

Descripció

El fons professional de Joaquim M. Masramon a l'Arxiu Històric, conté 314 projectes de l'arquitecte i 684 imatges relacionades amb la seva activitat professional. També hi trobem 87 projectes del seu fill, l'arquitecte Josep M. Masramon Ordis, realitzats pel despatx Masramon Figa (Josep M. Masramon i Joaquim Figa) amb col·laboració amb altres arquitectes, sovint amb el seu pare, Joaquim M. Masramon.

Història de la custòdia

La documentació professional de Joaquim M. Masramon tot i que es conserva dispersa en diferents arxius, va poder ser recopilada i inventariada l'any 2000 per l'Arxiu Històric de la Demarcació. Per dur a terme aquesta tasca, es va reunir a nivell de catàleg, la documentació del seu arxiu particular (en mans de la seva vídua, Carme Ordis), la de l'arxiu professional (custodiat al despatx de qui fou col·lega del seu fill Josep M. Masramon, Joaquim Figa) i també la de l'Arxiu Històric de la Diputació de Girona pel que fa a la seva faceta d'Arquitecte Provincial.
També es va consultar i indexar la correspondència creuada entre l'artista Domènec Fita (col·laborador en diverses obres) i Joaquim M. Masramon, guardades a l'Arxiu Històric de Girona.
El fons professional de l'arquitecte va ingressar a l'Arxiu l'any 2000, en concepte de dipòsit. L'any 2004, per voluntat de la seva vídua Carme Ordis, es va canviar l'estatus de dipòsit per donació i la documentació ha restat integrada definitivament al nostre centre.

Intervenció arxivística

Catalogació integral del fons i instal·lació en carpetes i capses.
Indexació en la corresponent Base de Dades.
Posteriorment s'ha elaborat una biografia i realitzat l'inventari de tots els documents, correctament interrelacionats per poder estudiar el personatge en tota la seva dimensió professional.

Publicacions relacionades

AAVV Sartoris i Girona, història d'una amistat,Girona, CoAC- Girona, 2003

Fons relacionats

Arxiu Diputació de Girona. Arxiu Històric de Girona. Arxiu Caixa de Girona