CercaCol·leccions

Martorell Terrats, Jeroni

 

Fons Jeroni Martorell Terrats

Dates extremes: 1900-1945

Autoria: Jeroni Martorell i altres

Volum: 406 imatges en diversos suports: vidre, negatiu i diapositiva, i acetat.

Forma d'ingrés: Adquisició

Data d'ingrés: 1997

 

Descripció

Jeroni Martorell Terrats (1873-1951) al llarg de la seva vida professional va anar recollint imatges relacionades amb l'arquitectura. Una part d'aquestes, concretament 406 imatges datades entre 1900 i 1945, constitueixen el fons Jeroni Martorell de l'Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del CoAC.

Temàticament el conjunt iconogràfic el composen elements d'arquitectura i d'urbanisme. Un primer bloc està integrat per obra pròpia, sobretot de caràcter municipal. Un segon bloc, per les obres de restauració producte de la seva tasca professional al Servei de Catalogació i Conservació de Monuments. El tercer bloc, que constitueix el 50% del fons, el formen les diapositives de vidre utilitzades en les seves conferències i publicacions.

Història de la custòdia

El fons va ingressar a l'Arxiu la tardor del 1997.

Intervenció arxivística

Les imatges varen ingressar a l'Arxiu recollides en una capsa de cartró. Una part es conservaven dins les capses originals de les plaques de vidre i aquestes informaven molt escuetament d'una part del seu contingut. En alguns casos, però, la informació externa no es corresponia amb l'interior. Ha calgut realitzar una tasca de catalogació i documentació per tal de poder determinar el conjunt iconogràfic de les mateixes. Al mateix temps es va realitzar l'inventari.

Actualment totes les imatges estan catalogades en base de dades i digitalitzades per facilitar-ne l'accès i la consulta.

Publicacions relacionades

CATLLAR, Bernat, GIL, Rosa Maria i DOMENECH, Gemma. Jeroni Martorell Terrats, una mirada d'arquitecte. Girona, CoAC-Girona. 2000.

Fons relacionats

Arxiu Històric de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes. Servei de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) . Arxiu Municipal de Sabadell. Arxiu Municipal de Calella. Arxiu Municipal de Granollers