CercaCol·leccions

Catà Catà, Enric

 

Fons Enric Catà Catà

Dates extremes: 1907-1934

Autoria: Enric Catà Catà

Volum: 17 projectes i documentació acadèmica de l'època d'estudiant

Forma d'ingrés: Donació

Data d'ingrés: 1976

 

Descripció

El fons Enric Catà i Catà custodiat a l'Arxiu Històric del CoAC, demarcació de Girona, el conformen 17 projectes de l'arquitecte, datats entre el 1907 i el 1934. També s'ha catalogat una petita part dels exercicis acadèmics realitzats en la seva època d'estudiant (1895-1900).

Història de la custòdia

Aquest fons va ingressar a l'Arxiu l'any 1976 de la mà de Neus i Carme Catà, filles de l'arquitecte. Si bé en el moment de la donació fou voluntat de les donants repartir els projectes del fons entre els arxius del Col·legi d'Arquitectes de la Demarcació Girona i Barcelona, atenent a criteris geogràfics, el cert és que ambdues demarcacions conserven projectes ubicats a Girona i a Barcelona indistintament.

Intervenció arxivística

S'ha procedit a la catalogació de tot el fons i a la seva instal·lació en carpetes. Els projectes es troben descrits en la base de dades. S'ha realitzat una biografia d'Enric Catà i s'han elaborat fitxes de Recerca de les obres més significatives de l'arquitecte. Tota aquesta informació es pot consultar en aquest web.

Publicacions relacionades

AAVV. Fons d'Arxiu. Enric Catà i Catà (1878-1937) . Girona, COAC-Girona, 2005.

Fons relacionats

Arxiu Històric de la Demarcació de Barcelona del CoAC
Arxiu Municipal d'Arenys de Munt