CercaCol·leccions

Xicart i Rigual, Joan

 

Fons Joan Xicart Rigual

Dates extremes: 1900-1950

Autoria: Joan Xicart Rigual

Volum: 1358 plaques positives esteroscòpiques de vidre en Bn i en color

Forma d'ingrés: Adquisició

Data d'ingrés: 1997

 

Descripció

El Fons Joan Xicart Rigual està integrat per un conjunt de 1358 positius estereoscòpics sobre vidre, que es poden datar entre els anys 1900-1950. Tot i el seu volum, no és un fons íntegre. És coneguda la destrucció d'una part important de la col·lecció, per part de Joaquim, el fill del fotògraf. A més, durant els recents treballs de catalogació, hem pogut localitzar imatges de Joan Xicart en mans de la família -encara pendents d'inventariar- i a l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, on es custodien 34 fotografies del Monestir de Sant Joan de les Abadesses.
Les imatges Joan Xicart revelen els interessos del fotògraf i del seu temps. Els temes que hi apareixen són els propis de l'època: la descoberta del país i la recuperació del patrimoni. No hi falten les imatges de Núria, les dels principals cims del Pirineu, ni les dels conjunts monumentals més emblemàtics de Catalunya: Poblet, Santes Creus, Sant Cugat del Vallès, etc. Però, aquest afany de descoberta i aquest interès pel patrimoni, en el cas de Xicart, va més enllà de les nostres fronteres, animant-se a recórrer les rutes alpines acabades d'establir per a l'excursionisme i retratant ciutats europees com Berlín o París, autèntics símbols de la modernitat. Una preocupació per estar al dia que té el seu màxim exponent en els reportatges de l'Exposició de la Houille Blanche et Tourisme de Grenoble de 1925, o de l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1929. Però, com tot fotògraf, Joan Xicart no deixa passar l'oportunitat de retratar el seu entorn més proper; sovintegen les imatges dels fills, especialment practicant els nous esports d'hivern, i de les nétes durant les vacances.

Història de la custòdia

Les imatges foren produïdes al llarg de la seva vida per Joan Xicart Rigual (1878-1954). A la seva mort el fons va passar a mans del seu fill Joaquim Xicart Barceló, fins que l'any 1991, després de la seva mort, el fons surt a la venda.
L'any 1997 és adquirit per l'Arxiu Històric del COAC Demarcació de Girona.

Intervenció arxivística

El Fons Xicart va ingressar a l'Arxiu Històric del COAC desproveït de tota documentació relativa a l'autoria, àmbit cronològic i temàtic, procedència, etc. Aquest fet, derivat de les circumstàncies en què es va produir la venda per part dels hereus indirectes del fotògraf, ha complicat la intervenció arxivística sobre el fons. Els treballs d'inventari i catalogació s'han allargat durant més d'un any, però, finalment s'han assolit els objectius: identificar el fotògraf, establir la datació de les imatges, identificar-ne el contingut, i reconstruir el periple viscut per les plaques de vidre fins arribar al nostre arxiu.
Paral·lelament als treballs de descripció i documentació de les imatges, s'ha procedit a la instal·lació dels originals, en suport vidre i format estereoscòpic, en les corresponents capses de conservació. Per facilitar la consulta d'aquest fons, s'ha considerat convenient digitalitzar les plaques, i incorporar la imatge digital a la base de dades de l'arxiu en format Filemaker.

Publicacions relacionades

AINAUD DE LASARTE. Josep M., DOMENECH, Gemma, GIL, Rosa Maria, RIERA, Josep Fotografiant cims i ciutats, Joan Xicart (1878-1954) . Girona CoAC-Girona. 2004

Fons relacionats

Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. 34 imatges
Família Xicart (pendent de catalogació)