CercaEdificis
Cerca transversal als fons revisats

 

Església de Sant Cugat

Registre: 1146

 

Plaça Major

Albons - Baix Empordà

 

s. X-XIII

Medieval: Romànic

 

Ús: Església parroquial

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Església construïda amb una sola nau amb àbsis semicircular, durant els segles X-XI. Posteriorment, durant els segles S. XII-XIII es va allargar per la banda de ponent. Alguns elements de la façana, el campanar i l'arrebossat interior són modificacions d'època moderna. Als paraments exteriors, especialment al mur nord, s'observen testimonis de dues etapes constructives.
L'interior de la nau està cobert amb volta de canó i el del presbiteri amb volta de quart d'esfera. L'arc triomfal i els quatre arcs torals són passats de radi.
Es conserva una pica baptismal monolítica, en pedra calcària, del segle XII. Té una forma semiovoide, de gran copa amb basament de poca alçada. Està decorada, a la part superior, amb una motllura de mitja canya i un fris d'arcs de mig punt,Portal adovellat amb dos arcs ultrapassats i impostes, i un petit rosetó a la part superior.
El campanar, de base quadrada, s'aixceca al costat nord, adossat al castell.

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Església de Sant Cugat

Anar a dalt de la pàgina Projectes Imatges
Joan del Pozo