CercaEdificis
Cerca transversal als fons revisats

 

Escola / CEIP Mossen Joan Batlle

Registre: 5071

 

c. Lope de Vega s/n (Ca la Guidó)

Blanes - La Selva

 

Claret Rubira, Josep  →  / Monge Serra, Lino / Nadal Casaponsa, Dolors

1965 /2006

 

Ús: docent / enderrocat 2006

 

 

Descripció

Per respondre al creixement experimentat per la població de Blanes l'any 1965 es projecta la nova escola. S'hi afegeix la voluntat municipal de dotar al poble d'escoles modernes. El nou projecte contempla la construcció de vuit aules i vuit vivendes per a mestres. L'escola es desenvolupa en planta baixa en un cos longitudinal que acull 8 aules per un màxim de 48 alumnes i els seus corresponents jardins i serveis. Pel que fa a les vivendes es preveu la construcció de vuit casetes adossades amb accés independent i jardí per cadascuna. Finalitzada l'escola el 1966, l’ Ajuntament de Blanes va prendre per unanimitat l’acord de donar el seu nom al col.legi “Graduat Mixte Mossèn Joan Batlle".

En una data posterior es degué ampliar l'edifici en un pis, segons es desprén de les imatges que ens han arribat, Posteriorment el curs 2006-2007 es procedir a l'enderroc de l'antiga escola per construir un nou edifici. Es varen urbanitzar els accessos i es va construir un edifici de nova planta del que n'ignorem l'autor.

Cronologia

1965 Projecte d'escola graduada de vuit aules i vuit vivendes per a mestres. Jospe Claret i Lino Monge
?? ampliació en un pis de l'escola
2006 Nou edifici per el CEIP "Mossen Joan Batlle" de l'arquitecta Dolors Nadal Casaponsa 

Escola / CEIP Mossen Joan Batlle

Anar a dalt de la pàgina Projectes
http://blocs.xtec.cat/mjbatlle/pagina-dinici/