CercaEdificis

Tornar a l'inici del catàleg | Realitzar una cerca nova | Resultat de la cerca d'edificis |  «  2 de 53   »  

Catàleg general

Cerca transversal als fons revisats

La informació que trobareu en aquesta base de dades ha estat revisada i permet una recerca transversal.

Cliqueu d'acord per a continuar o cancel·lar per a seguir consultant la documentació completa de l'arxiu.

D'acord Cancel·lar

Les dades amb el símbol vol dir que han estat revisades, i amb el símbol vol dir que estan en procés de revisió.

 

Castell Palau (i Jardins del s. XIX)

Registre: 2941

 

c. Sant Joan

Peralada - Alt Empordà

 

Grant (reformes XIX) / François Duvilliers (jardins) / Florensa (granja)

s. XVI-XVII i s. XIX

moderna

 

Ús: habitatge i defensa / lúdic

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

El castell-palau de Peralada es troba situat extramurs de la vila medieval, a la banda de llevant.

És un edifici de planta rectangular amb un pati central. La façana de llevant, molt modificada, presenta dues torres circulars als angles, de base atalussada i coronament neomedieval amb corseres i merlets decoratius, sostinguts per grans mènsules de pedra. Són construïdes amb pedres sense treballar; la seva coronació amb merlets és feta al XIX amb motivacions ornamentals. Les dues torres emmarquen una diminuta porta central.
La façana occidental és una mostra de l'arquitectura renaixentista de la comarca. Presenta un parament de grans carreus rectangulars, dividit per dues motllures horitzontals que marquen exteriorment la distribució en planta baixa, pis principal i golfes. La porta principal, centrada, té un arc de mig punt amb una columna adossada a cada costat i l'escut dels Rocabertí al damunt, en alabastre molt malmès, emmarcat per volutes. A la planta pis hi ha cinc finestres rectangulars amb motllures, a mena de voladissos. Les golfes s'obren en una sèrie d'arcs de punt rodó. La façana oriental conserva estructures d'època gòtica, panys de paret en "opus spicatum" en funció decorativa. La façana de migdia és obra de la restauració del XIX i presenta cinc portes rectangulars i altres tantes finestres. Està rematada per una corsera i merlets. El pati central és de planta irregular i conserva murs d'origen medieval, encara que han estat molt reformats. Les altres dues façanes conserven elements d'època gòtica, encara que es troben molt modificades.

El conjunt es troba envoltat per jardins. Es tracta d'uns jardins que presenten característiques, per una part, dels jardins francesos, ordenats geomètricament amb passeigos i estanys molt linials. Per altra part, també té característiques dels jardins anglesos, pel desordre i la sorpresa, simulant boscos mediterranis.

Granja del Palau. Es tracta d'un conjunt d'edificis disposats en forma d'U segons eixos i composicions simètriques que deixen un pati destinat a tasques agrícoles, malgrat els jardins que hi ha. Els edificis, normalment d'una o dues crugies molt allargades, tenen una estructura de parets de càrrega de mamposteria amb alguns pilars que reben les càrregues d'arcs de rajols. Les estances estan cobertes per teulades suportades per encavallades de fusta. El cos que marca l'eix longitudinal presenta en planta baixa una porxada amb arcs de rajol que donen lloc a nou voltes de creueria de maó pla.

Cronologia

Aquest castell gòtic reformat en èpoques posteriors és avui la seu del casino de Peralada. Reformes molt importants en el s. XIX a càrrec de Grant.
Els jardins que envolten el conjunt són obra de François Duvilliers i daten de 1877.
La Granja del Palau data de 1941 i és obra de l'arquitecte Florensa.

Bibliografia

http://www.peralada.org/cat/deturisme/imp/imprimir.htm 

Castell Palau (i Jardins del s. XIX)

Anar a dalt de la pàgina Imatges Dibuixos