CercaEdificis

Tornar a l'inici del catàleg | Realitzar una cerca nova | Resultat de la cerca d'edificis | 1 de 16   »  

Catàleg general

Cerca transversal als fons revisats

La informació que trobareu en aquesta base de dades ha estat revisada i permet una recerca transversal.

Cliqueu d'acord per a continuar o cancel·lar per a seguir consultant la documentació completa de l'arxiu.

D'acord Cancel·lar

Les dades amb el símbol vol dir que han estat revisades, i amb el símbol vol dir que estan en procés de revisió.

 

Casa Can Reig / Ajuntament, dispensari, jutjat i escoles / CEIP Torre d'en Reig i Ajuntament

Registre: 3260

 

c. Ramon Reig, núm. 3

Vilabertran - Alt Empordà

 

Reig Palau, Josep (enginyer forestal) / Bonaterra, A. ref. ??

1911 / ref. 1961 i 1997-1999

noucentisme

 

Ús: habitatge / docent i serveis: Ajuntament, dispensari, jutjat

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

Torre aïllada de volum cúbic envoltada per un interessant jardí.

Edifici de planta quadrada amb torre circular en un dels angles, planta baixa, dos pisos i golfes d'alçada (separades per impostes decorades amb elements ceràmics). Les cobertes són de teula, sostingudes per mènsules de maó decorades amb rajoles. La torre s'eleva per damunt del conjunt, té una corsera decorativa d'inspiració medieval, de maó, que serveix de barana al terrat, on es troba un torricó que també té coronament emmerletat. Totes les obertures de la casa són rectangulars.

L'accés des de l'exterior a la planta noble és per un sistema de rampes amb balustrada de rocall. Accés interior per una escala de cargol situada dins el volum cilíndric de la torre al NO. La planta baixa és reservada a serveis, i el segon pis als dormitoris. Interessants ceràmiques i vidrieres.

Actualment (2004) l'edifici acull les aules de l'escola de Vilabertran. Des del curs 2001-02 l'escola consta de quatre unitats: dues d'educació infantil i dues de primària. Només disposa dels espais corresponents a les quatre aules més un vestíbul que es fa servir com a sala d'usos múltiples.

Cronologia

Edifici de finals dels segle XIX i de principis del segle XX, construït per i per a l’enginyer forestal Josep Reig, que morí prematurament. Va ser heretat pel pedagog i artista figuerenc, Ramon Reig, que la utilitzà com a segona residència.

Durant la guerra civil espanyola i els anys posteriors es convertí en quarter militar pel comandament de la zona, donada la seva situació privilegiada.

L’any 1958 l’Ajuntament va iniciar les gestions per la seva adquisició, amb resultat favorable, ja que el 9 de juliol de 1959 es va signar el contracte de compravenda (el cost total de 400.000 pessetes es va abonar a la família Reig, en deu anys, a raó de 40.000 pessetes anuals sense cap mena d’interès).

El 15 de gener de 1961 es va celebrar la Festa de Inauguració amb motiu de la seva adquisició, reforma i habilitació com a Casa de la Vila, Jutjat de Pau, Dispensari Mèdic i Escoles.
A l'Arxiu Històric Comarcal de Figueres es conserva el projecte de reforma de les "Escoles, Ajuntament i Habitatge" signat l'any 1958 per A. Bonaterrra, QUE CALDRIA COMPROVAR QUE ES REALITZÉS.

Durant els anys 1997-1999 s’han realitzat notables millores de consolidació i restauració, iniciant-se els tràmits per ésser declarada Bé Cultural d’Interès Local.

El CEIP Torre d'en Reig, que és el nom que rep l'escola, forma part, conjuntament amb les de Vilamalla i el Far d'Empordà, de la ZER Canigó.

Bibliografia

http://www.vilabertran.com/vilabertran_ct/vilabertran_info/torre.htm
http://www.xtec.es/ceipvilabertran/