EnllaƧos

 

Guia d'arxius, biblioteques, centres de documentació i museus de Girona.
Ajuntament de Girona.
http://www.ajuntament.gi/sgdap/guia_abcdm/cat/index.php

Arxiu Gràfic de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Universitat Politècnica de Catalunya. UPC.
http://eprints.upc.es/adminbustia/bib210/

Arxius.
Generalitat de Catalunya.
http://cultura.gencat.net/Arxius

Associació d'Arxivers de Catalunya.
http://www.arxivers.com

International Council of Archives.
http://www.ica.org

Institut del Patrimoni Cultural.
Universitat de Girona. UdG.
http://www.udg.edu/ipac/

World Heritage.
UNESCO.
http://whc.unesco.org/

Art Medieval.
http://www.artmedieval.net