CercaAutor

Bosch Bataller, Isidre |  «  4 de 4

Guia d'Arquitectura

 

Casa de Pont Ciurana

Registre: 5353

 

C/ Pare Claret, 16

Girona - Gironès

 

Bosch Bataller, Isidre  → 

1923

Noucentisme

 

Ús: habitatge unifamiliar

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Edifici de planta baixa, pis i golfes de caràcter burgès. La façana presenta una tribuna amb elements medievalistes propis de l'autor

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Casa de Pont Ciurana

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo