CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1900..1909 |  «  5 de 7   »  

Guia d'Arquitectura

 

Grup Escolar o Escola Graduada Joan Bruguera / CEIP Joan Bruguera

Registre: 181

 

Gran Via de Jaume I, 24 - C. Figuerola (Baluard de Sta.Creu)

Girona - Gironès

 

1908-1911 / 1954 / 1965 / 2000-2002 (rehabilitació i ampliació)

Modernisme

 

Ús: docent

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

L'escola Joan Bruguera ocupa el solar de l'antic baluard de la Santa Creu. Va ser projectada contemporàniament a l'enderroc de les muralles i a la formació de la Gran Via.
L'edifici constava originariament de 10 aules, museus, despatx de direcció, porteria, infermeria, lavabos, dos patis coberts i un de descobert.
La planta presenta dos cossos laterals d'aules i un cos central de comunicacions i serveis. La façana principal emfatitza la situació de cantonada. Construcció de rajol que utilitza la pedra al sòcol la base i emmarcant les obertures,t creant un particular constrast cromàtic.
El pis superior, afegit 1965-1966, desvirtua parcialment la façana en eliminar el coronament primitiu.
Fins al curs 2001-2002, tot i les continues demandes de la comunitat educativa, no es comencen les obres de remodelació del CEIP Joan Bruguera. Aquest curs escolar, es trasllada el personal i els alumnes al CEIP Carme Auguet de Pont Major, on comparteixen edifici les dues escoles. El curs 2002-2003 es torna a l'edifici remodelat.

Cronologia

Plànols 1908-1909. Subhasta pública 1909.
El 4 de novembre de 1908 es posa la primera pedra del nou edifici. L'acte és solemne i la premsa local en parla com un dels més lluïts de les Fires. Tres anys després, l'1 de setembre de 1911 comencen les classes al Grup Escolar; oficialment, la inauguració es fa el 17 de setembre.
L'any 1954 Josep Claret i Juan Gordillo redacten el projecte per a instal·lar calefacció a l'edifici.
Des del seu inici al Grup Escolar hi funciona l'escola annexa a la Normal en la qual hi fan pràctiques els futurs mestres. Aquest fet repercuteix beneficiosament en el nivell pedagògic. El curs 1964-65, l'Escola Normal de Girona deixa els locals de Gran Via per traslladar-se al nou edifici del carrer Emili Grahit. Té conseqüències directes en la vida del Grup Escolar, ja que l'escola de pràctiques que fins ara hi està ubicada es trasllada al nou centre. El Grup Escolar queda practicament buit i ha de començar de nou.
El curs 1965-66 s'inicien les obres per aixecar un nou pis a l'escola i s'ha d'organitzar el curs partint gairebé de zero. En els cursos posteriors es fan diverses obres d'adequació de l'edifici.
Fins al curs 2001-2002, tot i les continues demandes de la nostra comunitat educativa, no es comencen les obres de remodelació del CEIP Joan Bruguera. Aquest curs escolar, es trasllada el personal i els alumnes al CEIP Carme Auguet de Pont Major, on comparteixen edifici les dues escoles. El curs 2002-2003 es torna a l'edifici remodelat.

Bibliografia

Josep CULUBRET BELLAPART, Història del Grup Escolar "Joan Bruguera" 1908-1966. Girona, Paverd, 1988.
Presència juny 1978, nº515
S. MARQUÈS - J. PUIGBERT. 75 anys del Grup Escolar de Girona. Aproximació a la història de l'escola pública "Joan Bruguera". Girona, ¿?
Inventaris d'Arquitectura Bosch i Tarrús. Girona, COAC-Demarcació de Girona, 2001.
http://www.xtec.es/ceip-jbruguera/
M. FERRER LOPEZ. Marti Sureda Deulovol. Girona, COAC-Demarcació de Girona 1994.
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Grup Escolar o Escola Graduada Joan Bruguera / CEIP Joan Bruguera

Anar a dalt de la pàgina Imatges