CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1910..1919 |  «  14 de 17   »  

Guia d'Arquitectura

 

Casa Dalmau i garatge

Registre: 203

 

c. Portal Nou, 17-19

Girona - Gironès

 

1917 / 1941 ref. / 1989 ref.

noucentisme

 

Ús: habitatge

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

Casa unifamiliar desenvolupada en cantonada amb dos volums diferenciats: un cos de planta rectangular de baixos i dues plantes (que ocupa la vivenda principal) i un cos triangular d'una sola planta que ocupa la cantonada (amb entrada independent). El solar presenta un gran desnivell entre els carrers que l'emmarquen, Portal Nou i St. Josep.

L'edifici presenta estructura de parets de càrrega amb les façanes exteriorment rebatudes i amb basament de peces de pedra. El volum principal presenta accés per un portal d'arc de mig punt emmarcat per dovelles (de caire tradicional), balcons a la planta pis i un remat superior amb galeria d'obertures d'arc de mig punt. La coberta és a dues vessants acabada amb teula vidriada. La casa s'uneix al garatge (en el mateix carrer) miitjançant el jardí.

Cronologia

L'arquitecte Joan Roca Pinet construeix aquesta casa per a a la familia Dalmau de Girona en els anys 1917 i 1918.
L'any 1941 és reformada per l'arquitecte Joaquim M. Masramon.
Després d'estar deshabitada durant una època va ser reformada pels arquitectes Francesc Hereu i Joaquim Español entre els anys 1989 i 1992.

Bibliografia

AAVV Joan Roca Pinet. Fons d'Arxiu . Girona COAC 2004
AAVV, Guia d'Arquitectura de Girona. Girona, COAC Dem. Girona, 1980.
AAVV, Guia d'Arquitectura de Girona. Girona, COAC Dem. Girona, 1996.
AAVV, Guia d'Arquitectura d'Olot. COAC Girona, 1979.
Inventaris d'Arquitectura F. Hereu i J. Español. Girona, COAC-Demarcació de Girona, 2002.
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Casa Dalmau i garatge

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Josep Maria Oliveras