CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1910..1919 |  «  3 de 17   »  

Guia d'Arquitectura

 

Destil.leries Gerunda i casa Jaume Catà

Registre: 178

 

C. Sant Joan Bosco, 59 - 61

Girona - Gironès

 

1911

modernisme

 

Ús: industrial

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

Edifici de planta rectangular amb planta baixa i dos pisos.

Projecte inicialment entremitgeres que ha perviscut aïllat. Presenta façana de composició simètrica amb la part central enfatitzada per un frontis d'obra vista, a la coberta, i una obertura semicircular a sota. A banda i banda s'han distribuït: tres finestres d'arcs rebaixats unides en el segon pis, i dos balcons d'arcs rabaixats units al primer pis. A la planta baixos les obertures s'agrupen de tres en tres (porta-finestra-porta) i s'unifiquen per sócol de pedra polida amb formes arrodonides i arrebossats amb esgrafiats de pedres. Totes les obertures són d'obra vista i amb brancals (en els pisos) de ceràmica vitrificada verda. La façana es clou amb un remat d'obra vista a manera de modilló i dents de serra.

Cronologia

Edifici projectat per Enric Catà i Catà amb plànols datats el 1911.

Bibliografia

AAVV. Fons d'Arxiu. Enric Catà i Catà (1878-1937) . Girona, CoAC-Girona, 2005.
AAVV, Guia d'Arquitectura de Girona. COAC Girona 1980.
AAVV, Guia d'Arquitectura Girona Ciutat. COAC Girona 1996.
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Destil.leries Gerunda i casa Jaume Catà

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Àngel Vila