CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1920..1929 |  «  6 de 15   »  

Guia d'Arquitectura

 

Casa Barceló

Registre: 205

 

Plaça del Vi, núm. 9-10

Girona - Gironès

 

1924 i 1929

noucentisme

 

Ús: habitatge

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

Unificació de dues cases antigues on l'obra de Roca Pinet consisteix en la reestructuració del conjunt amb un àtic amb galeria catalana. En aquesta obra l'arquitecte assoleix una acurada adequació de la seva intervenció en el conjunt de la plaça tot utilitzant el seu propi llenguatge i evitant els mimetismes historicistes.

La façana presenta una composició a base de tres eixos verticals amb un remat superior format per tres obertures i una important barbacana. De la façana cal destacar-ne els interessants esgrafiats emmarcats per cintes geomètriques amb decoracions a base de cistells, gerros i flors. A la planta baixa, la façana segueix els porxos de la plaça.

Cronologia

L'any 1924 es declaren en ruïna els edificis preexistents i es decideix el seu enderroc per construir un nou edifici, segons projecte de l'arquitecte Joan Roca Pinet.

Bibliografia

AAVV Joan Roca Pinet. Fons d'Arxiu . Girona COAC 2004
AAVV, Guia d'Arquitectura de Girona. COAC Girona 1980.
Esgrafiats i estucs a Girona, programa de Fires. Girona, 1984.
AAVV, Guia d'Arquitectura Girona Ciutat. COAC Girona 1996.
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Casa Barceló

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo