CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1930..1939 |  «  10 de 10

Guia d'Arquitectura

 

Cases Escatllar

Registre: 938

 

Canonge Dorca nº 22-32, C/

Girona - Gironès

 

1937-1940

Moviment Modern

 

Ús: habitatge

Estat de conservació: R.

 

 

Descripció

Conjunt de cases per treballadors en filera que constitueixen una aportació interessant com a solució adoptada en materia de vivenda mínima. Les plantes són convencionals. Estructura de parets portants i forjats unidireccionals. Cada mòdul presenta dues vivendes, una a la planta baixa amb hort i l'altre a la planta pis, amb terrassa. Les façanes són arrebossades i la coberta és de teula àrab a dues vessants. A la planta baixa hi ha reixes de forja de caire més noucentista. Aquestes cases foren construïdes per la familia Escatllar, per destinar-les a residencia pels treballadors de la seva empresa. Es tracta d'una obra realitzada durant la guerra i encarregada pel Servei de Municipalització de l'Habitatge al Sindicat d'Arquitectes de Catalunya, el qua designà Josep Claret com arquitecte.

Desprès de la Guerra Civil, el 5/3/1940, en Narcís Escatllar desitjà acabar les 6 vivendes, les compra al "Juzgado Especial Delegado de la Comisión Central de Incautaciones de Catalunya", el 26/10/1939. Obté el permís d'obres el 11/3/40.

Cronologia

Projecte : 1937. Construcció : 1937-40. Cases adquirides pel Jutjat Especial Delegat de la comissió d'Incautacions de Catalunya : 26-10-39.
Sol.licitud P.O. per acabar les cases, acabats i instal.lacions : 05/03/40
Aprovat C.G. : 07/03/40
Acabats : 1940

Bibliografia

"Revista de Girona". núm. 85. Diputació de Girona. 1978
"Guia d'Arquitectura de Girona". 1980. pàsg. 151SELLES RIGAT, Narcís. "L'arquitecte Josep Claret, de l'avantguarda al revisionisme" Girona. Revista de Girona. nº 179 nov-des 1996 pp 45-49
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Cases Escatllar

Anar a dalt de la pàgina Imatges