CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1930..1939 |  «  2 de 10   »  

Guia d'Arquitectura

 

Escola Ignasi Iglesias / CEIP Montjuïc

Registre: 945

 

Pujada a Montjuïc, 1

Girona - Gironès

 

1931-33 / 1952 / 1968 / 1973

Moviment Modern

 

Ús: docent

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

Edifici situat a la falda de la muntanya de Montjuïc que salva el desnivell del terreny amb una planta baixa porxada sobre la que s'alcen dos pisos més.

El Grup Escolar Ignasi Iglesias (ara CEIP Montjuïc) representa un clar exemple de les idees que preconitzava el GATCPAC sobre edificis escolars, tant pel que fa als elements formals exteriors, com pel que fa al disseny d'elements com finestres, objectes, mobiliari... i les característiques higièniques, d'assollejament i situació. En la seva construcció també s'utilitzaren els postulats proposats en els Congressos de Pedagogia del moment.

El projecte (1932) de Giralt responia a la idea d'abandonar tot element decoratiu, reduint les façanes a la seva màxima simplicitat. Estava pensat per a una capacitat inicial de 150 nens i 150 nenes. L'any 1933 el mateix Giralt projecta la "Cantina Escolar".

Al llarg del temps, l'edifici escolar ha sofert diverses ampliacions i modificacions. El 1952 l'arquitecte Juan Gordillo Nieto projecta noves aules (reforma la Cantina per a aules). 1968, ampliació que va desfigurar parcialment el projecte inicial. 1973, es va construir el pati per sobre la carretera que puja a la muntanya.

Cronologia

La intenció de dotar al barri de Pedret, eminentment obrer, d'una escola venia de lluny. Perquè es volia evitar que la mainada no s'hagués de desplaçar fins el "Grupo Escolar" (actualment CEIP Joan Bruguera), i per tant evitar els problemes de massificació, de llunyania i dels perills del trànsit en fer tan llargs desplaçaments.

L'any 1930 l'Ajuntament de Girona compra uns terrenys a la muntanya de Montjuïc. El 14 de novembre del mateix any la Comissió Permanent de l'Ajuntament encarrega a l'arquitecte municipal Ricard Giralt Casadesús el projecte d'un parc-bosc per urbanitzar el sector sud de la muntanya. Dins d'aquest projecte inicial es va construir l'escola. De la resta del projecte només es varen construïr quatre de les vivendes obreres aïllades projectades per Giralt.

Projecte de 1931, construcció de 1931-33 i final d'obra 04/08/33. Inauguració: diumenge dia 3 de setembre de 1933 amb la presència del President de la Generalitat Francesc Macià. En aquest mateix any, Giralt projecta la "Cantina Escolar".

Ampliacions i modificacions posteriors. L'any 1952 a càrrec de Juan Gordillo Nieto. L'any 1957 Juan Gordillo i Josep Claret. En els anys 1968 i 1973 altres reformes.

Bibliografia

Revista de Girona, núm. 85, Diputació de Girona, 1978
Guia d'Arquitectura de Girona. Girona, COAC, 1980. pàg. 145.
Ricard Giralt i Casadesús. Girona, COAC, 1980
AAVV, "Ricard Giralt Casadesús, l'arquitectura com a actitud" a Revista de Girona, núm. 210, gener-febrer 2002.
http://www.xtec.es/ceip-montjuic/
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Escola Ignasi Iglesias / CEIP Montjuïc

Anar a dalt de la pàgina Imatges