CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1940..1949 |  «  2 de 5   »  

Guia d'Arquitectura

 

Mercat d'Abastaments

Registre: 1095

 

Pl. Calvet i Rubalcaba

Girona - Gironès

 

1942-1945, 1991- 94 ref.

Monumentalisme racionalisme / Moviment Modern

 

Ús: Mercat municipal

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

L'edifici respòn a la necessitat de centralitzar tota l'oferta de mercaderies alimentàries en un mateix espai. Presenta planta rectangular, amb austeres façanes i quatre entrades, una a cadascun dels costats. Constitueix un dels pocs exemples a Girona de construcció oficial realitzada amb un llenguatge plenament avantguardista, si bé la seva execució, en plena posguerra, va ésser mediatitzada per la intervenció de l'arquitecte municipal Gordillo Nieto, qui va enmascarar l'obra amb l'afegit d'elements decoratius de tipus heràldic. lL'interior està distribuït en diferents carrers que acullen les parades dels comerciants. finestres i obertures presenten formes que recorden l'arquitectura racionalista.
L'any 1994 va culminar la reforma que implicà el cobriment amb una esctructura metàl.lica de coure i la nova urbanització de la plaça i el pàrquing soterrani.

Cronologia

Plànols 1942. Construcció 1942-45.

Bibliografia

Ricard Giralt i Casadesús. Girona, COAC, 1980
AAVV, "Ricard Giralt Casadesús, l'arquitectura com a actitud" a Revista de Girona, núm. 210, gener-febrer 2002.
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Mercat d'Abastaments

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Jospe M. Oliveras