CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1940..1949 |  «  5 de 5

Guia d'Arquitectura

 

Bloc de vivendes Pérez - Xifra

Registre: 127

 

Gran Via de Jaume I - C. Joan Maragall

Girona - Gironès

 

1947 - 48

monumentalisme posguerra

 

Ús: Edifici plurifamiliar / plurifamiliar

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Edifici residencial plurifamiliar formant xamfrà amb una forma lleugerament cóncava. La façana presenta una composició de clares referències clàssiques amb un basament que comprèn la planta baixa i l'entresol; el fust amb un ritme d'obertures on predomina la verticalitat, i el remat superior separat per una cornisa que recorre tot el perímetre de la façana. El basament que dóna a la Gran Via presenta un porxo públic a doble alçada.

Cronologia

1947. L'edifici va ser construït durant els anys 40-50 per la immobiliària Girona

Bibliografia

Butlletí 32 de la demarcació de Girona del COAC
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Bloc de vivendes Pérez - Xifra

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo