CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1950..1959 | 1 de 9   »  

Guia d'Arquitectura

 

Edifici de la Cambra de Comerç

Registre: 129

 

Gran Via de Jaume I, 46 - C. Sèquia

Girona - Gironès

 

1952

Monumentalisme postguerra

 

Ús: Cambra Comerç

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Edifici de planta rectangular que ocupa una cantonada desenvolupat en planta baixa i sis plantes. les façanes exteriors presenten obertures quadrades que a les dues primeres plantes remarquen la seva monumentalitat amb elements escultòrics al.legòrics, motllures ornamentals al perímetre dels forats i guardapols superiors. La part corresponent a la planta baixa és revestida amb peces de pedra de Girona. els paraments d'obra de les plantes superiors són acabats exteriorment amb mosaic de petit tamany.
Les figures de la façana situades a nivell del primer pis, són obra de l'escultor Francesc Torres Monsó

Cronologia

Plànols novembre 1948. Construcció març 1952.. l'edifici fou construit per a seu de la Cambra de Comerç de Girona, que actualment ocupa la planta baixa i les dues plantes pis. La resta de l'edifici és ocupat per despatxos i vivendes

Bibliografia

Ricard Giralt i Casadesús. Girona, COAC, 1980
AAVV, "Ricard Giralt Casadesús, l'arquitectura com a actitud" a Revista de Girona, núm. 210, gener-febrer 2002.
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Edifici de la Cambra de Comerç

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo