CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1950..1959 |  «  4 de 9   »  

Guia d'Arquitectura

 

Delegació d' Hisenda

Registre: 943

 

Gran Via de Jaume I, 47 - Pl. Hospital

Girona - Gironès

 

1954-1960

Contemporània:Moviment Modern

 

Ús: administratiu

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

Edifici construït seguint els models proposats per l'arquitectura oficial del Règim d'acord amb el monumentalisme que li era propi, donant-li però formes més modernes, i en cert punt racionalistes.
L'edifici, que consta de planta baixa i tres pisos (quatre en el cos central), constitueix una fita urbana connectant perfectament amb el seu entorn. L'edifici ofereix una planta gairebé triangular, tot i que el costat esquerra és més allargat per adaptar-se a la corba de la via urbana, amb un interessant espai al vestíbul. La façana principal és lleugerament cóncava amb obertures planes, sense voladís, mentre la part superior està decorada amb tres relleus que representen al.legories del treball industrial, agrícola i pesquer, obra de Francesc Torres Monsó. Als laterals les filades d'obertures estan marcades per àmplies cornises. Construit en pedra grisa.
L'emplaçament confereix a la construcció una rellevant funció urbana com a eix d'importants vies. Tanmateix no desentona amb un entorn marcat per la presència d'edificis històrics com l'Hospital o l'Hospici.

Cronologia

Solar sorgit de l'enderroc del baluart de Santa Clara. Aquest espai era propietat de l'Hospital (Diputació de Girona) fins els anys cinquanta quan el ven a l'Estat.
L'any 1954 l'Estat convoca un concurs públic per a la construcció de la Delegació Provincial d'Hisenda. Al qual es presenten Emili Blanch, Josep Claret, Josep Esteve i Carlos Sobrini, que en resulta guanyador.
L'edifici, projectat el març de 1955, es comença a construïr el juliol de 1956.
L'any 1960 el Ministeri d'Hisenda convoca un concurs per a la decoració escultòrica. És escollit Francesc Torres Monsó.

Bibliografia

AAVV, Guia d'Arquitectura de Girona. Girona, COAC, 1980.
Rosa Maria GIL - Josep MARINÉ, Imaginar una altra Girona 1670-1979, projectes al calaix. Girona, 1999.
AAVV, Josep Esteve Corredor. Fons d'Arxiu. Girona, COAC, 2007.
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Delegació d' Hisenda

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Rosa Maria Gil