CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1950..1959 |  «  6 de 9   »  

Guia d'Arquitectura

 

Garatge SEAT (Forné-Ponsa)

Registre: 961

 

C. Barcelona, 39 - C. Tomàs Lorenzana

Girona - Gironès

 

1957

Moviment Modern

 

Ús: Venda i taller de reparacions d'automobils

Estat de conservació: B

 

 

Descripció

El garatge s'organitza entorn d'una rampa helicoïdal que dóna accés als diferents nivells. L´edifici està format per tres cossos: els dos laterals -que són rectangulars- i el central -situat en el xamfrà-, que els articula fent un quart de cilindre. Especialment interessants són les dues façanes laterals. Com a novetat a Girona, s'utilitza la solució de façana lleugera o mur cortina.
El conjunt presenta un tractament dels materials molt acurat, una composició subtil i estudiada i un cromatisme remarcable.
Per més que l'entorn encara resultés perifèric al nucli urbà, el plantejament volumètric i el llenguatge industrial d'aquest projecte va significar una nova avantguarda.
Posteriorment, es va fer l' obertura d'una porta lateral a la carretera Barcelona que distorsiona -segons l'arquitecte Ribot- la composició de la façana a ponent.

Cronologia

Projecte 1957

Bibliografia

"Guia d'arquitectura de Girona". COAC. 1980 pèg. 16
Inventaris d'Arquitectura Joan M. de Ribot i de Balle. COAC 2003. pàg. 34-39
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Garatge SEAT (Forné-Ponsa)

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo