CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1980..1989 |  «  11 de 27   »  

Guia d'Arquitectura

 

Banc d'Espanya / Delegació del Govern

Registre: 317

 

C. Vint de Juny de 1808, 2

Girona - Gironès

 

1981 (proj.) obra 1984-89

Contemporani

 

Ús: Banc

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Edifici exempt situat a la Gran Via, just on aquesta gira, fet que motiva que l'edifici es converteixi en final d'una llarga perspectiva, adquirint preponderència a nivell urbà. L'edifici és construït tot ell en obra vista, sostres reticulats i metàl·lics. El conjunt es composa de dos volums diferenciats. Per una banda un gran espai públic desenvolupat a gran alçada. Al costat d'aquest cos, en la part posterior hi ha un volum paral.lelipipèdic que conté les oficines, serveis i espais més privatitzats. A nivell estructural funciona amb parets de càrrega d'obra vista que, en el cos cilíndric, donada la gran alçada dels murs, s'estabilitzen amb els contraforts interiors que s'acusen en el vestíbul principal. La coberta del cilindre és metàl.lica.

Cronologia

Originàriament en aquest solar hi havia el garatge Callicó, obra de l'arquitecte Rafael Masó, que restava inacabat i fou enderrocat a principis dels anys 80?

Bibliografia

Croquis n. 23 gener 1986. Madrid. Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme n.161 COAC Barcelona. Butlletí de la Demarcació de Girona COAC n. 5
BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Banc d'Espanya / Delegació del Govern

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo