CercaDates

Tornar al llistat per dates | 1980..1989 |  «  7 de 27   »  

Guia d'Arquitectura

 

Casa Pujol

Registre: 800

 

C. Peio Pascual - Montjuïc

Girona - Gironès

 

1983

actual

 

Ús: habitatge unifamiliar

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Edifici de planta rectangular que guanya el desnivell existent entre el carrer i el jardí . La façana al carrer s'ens presenta girant-se a ell (molt cega, només el garatge i laporta d'accès -que s'esglaona la paret per potenciar-la- i una finestra rodona). l'accès es produeix per la planta superior on es situa l'escala perpendicular a la façana. La distribució interior es produeix per passadís paral.lel al mur de contenimet i que clou, pel costat esquerra, al carrer, en un espai a doble alçada sobre l'estar. La façana a jardí s'ens presenta en un maclatge entre una part massissa (costat dret) amb finestres i un balcó xarnera entre 2 parts, i iuna gran obertura de ferro i vidre que recull el doble espai i fgira vers la façana lateral dreta des del jardí. La part massissa té un porxo a sota composat dins la mateixa idea. Aquest porxo es transforma en pilars metàl.lics a l'arribar a l'espai de doble alçada. totes les façanes recullen en un ràfec de formigó vist.

Cronologia

Obra feta vers 1983. Actualment es pensa actuar a la piscina del jardí (vestidors)

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Casa Pujol

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo