CercaDates

Tornar al llistat per dates | 2000..2009 |  «  12 de 18   »  

Guia d'Arquitectura

 

Conjunt residencial Els Químics

Registre: 239

 

C/ Marquès de Caldes de Montbui, 70-104

Girona

 

Avantp. 1992-94, Obra 2003-5

Contemporània

 

Ús: habitatges

 

 

Descripció

Conjunt de blocs d'habitatges construits en l'espai amtigament ocupat per les Indústries Químiques Tartàriques Pagans. El projecte conserva la gran xemeneia preexistent i articula els blocs entorn a una plaça central i d'altres de subsidiàries.Les façanes al carrer es resolen amb obertures planes mentre que les que donen a la plaça combinen balcons tot i que sense voladiu.

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Conjunt residencial Els Químics

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo