CercaDates

Tornar al llistat per dates | S.III | 1 de 1

Guia d'Arquitectura

 

Torre Rufina i Casa Porcalla

Registre: 1011

 

Pl. Sant Domènec

Girona - Gironès

 

S. III, XI / 1885/ 1902 (ref.)

Medieval

 

Ús: torre de defensa / vivenda

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

La Torre Rufina és d'origen romà, té base atalusada de pedra treballada i algunes obertures en forma de balcons i finestres, fruit de la seva ocupació moderna. El remat és amb un ràfec de teules.
En un principi era la torre romana adossada a la Porta Rufina del clos romà i que controlava l'accés sud a la ciutat fins el segle XII.
Al segle 1885 s'hi bastí la casa Porcalla, en estil isabelí i el 1902 Joaquim Artau va intervenir en la façana del carrer Alemanys . Actualment és ocupada pel Centre Cristià de universitaris i en part per la Facultat de Turisme

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Torre Rufina i Casa Porcalla

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo