CercaDates

Tornar al llistat per dates | S.XIX |  «  12 de 22   »  

Guia d'Arquitectura

 

Plaça de la Independència ( o de Sant Agustí)

Registre: 84

 

Independència, Plaça

Girona - Gironès

 

1859 /1990

Neoclàssic

 

Ús: plaça

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

L'espai de l'actual plaça fins a mitjans segle XIX estava ocupat pel convent i les hortes de Sant Agustí. La desamortització de 1835 va alliberar el solar permetent una de les operacions urbanes més importants realitzades a Girona durant el segle XIX.
L'arquitecte Martí Sureda i Deulovol presentà l'any 1855 un primer projecte de plaça, tot definint un espai porticat on poder-hi fer mercat; la urbanització d'aquests terrenys comportaria la revitalització d'un sector de la ciutat i la transformació de la trama del voltant. L'any 1856 s'inauguraven les obres d'acord amb aquest projecte inicial, modificat i ampliat posteriorment l'any 1857. Les ordenances que definien volums, composició i materials foren aprovades el 1859.
La urbanització central de la plaça fou projectada l'any 1860 i es completà l'any 1869 amb la col.locació d'una columna en commemoració de la Constitució. Aquest monument seria substituït l'any 1894 pel grup "Girona 1809" dedicat als defensors dels Setges. L'any 1924 l'arquitecte municipal Ricard Giralt projectà una nova urbanització acomodant la vegetació al monument central.
El conjunt respon als models de places neoclàssiques de l'època. El mateix arquitecte projectà les Voltes de la Bisbal, d'un context i estil semblants.
Malauradament la plaça ha restat incompleta fins avui, en què el Pla Mercadal (1975) planteja l'acabament dels costats no edificats, seguint la mateixa tipologia de façanes proposta per Martí Sureda. durant els anys 1990 es va culminar l'ordenació de la plaça acabant les voltes porxades de tot el seu perímetre. L'any 2009 es va procedir a una reforma de l'enjardinament central

Cronologia

Plànols 1855. Construcció 1856 (inauguració obres). 1857 reforma proj. ampliant superfície. 1859 condicions per a execució d'obres (formalització façanes i materials). 1860 Projecte M.Sureda, jardins plaça. 1916 edif.Correus, Eusebi Bona i Enric Catà i Catà. 1897 Projecte d'eixampla Campllonch, reforma carrers concurrents a la plaça. 1924 Proj.d'Urbanit.central+ de R.Giralt Casadesús. 1976 Reglament d'edificació forçosa: pretén acabar la plaça porticada.1990, projecte d'acabament de la plaça. 2009, refoma jardins

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Plaça de la Independència ( o de Sant Agustí)

Anar a dalt de la pàgina Imatges
Joan del Pozo